t f
^

IP recht aan banden gelegd door Europese hof

Op 4 oktober legde de European Court of Justice (CJEU) met haar uitspraak betreffende de exclusieve territoriale uitzendrechten van de Premier League een bom onder de inkomsten van het Engelse voetbal. De eerste associatie is dat enkel de Premier League door de uitspraak getroffen wordt maar als je het arrest van het CJEU verder bestudeert en de daarbij behoorden industrieën die dezelfde distributiemethode hanteren dan zie je dat ook andere industrieën en diensten getroffen zullen worden. Hierbij valt te denken aan tv-programma’s en series, films, software, muziek, computer games en ook digitale boeken. De consument kan nu gaan shoppen in Europa naar de goedkoopste tv-programma’s, series of films op satelliet of de verspreiding van boeken, computers en games per IP.

Een van de uitkomsten in de uitspraak is dat beperkingen op het vrij verkeer van intellectuele eigendommen pas steekhoudend zijn als de beloning voor het intellectueel eigendom redelijk beloond wordt. Rechtenhouders zoeken in de huidige situatie naar de ‘hoogst mogelijke beloning voor hun creaties’. In de redenering van het CJEU passen beperkingen op het vrij verkeer van het intellectueel eigendom niet bij een hoogst mogelijke vergoeding maar eerder bij een redelijke vergoeding voor de wederverkoop van het intellectueel eigendom.

De Premier League moet nu bekijken hoe zij de licenties in de toekomst gaan verkopen. Er zijn verschillende opties mogelijk:

  • pan-Europese licenties. Zoals Eurosport altijd aankoopt;
  • Hogere mate van exclusiviteit bij de verkoop van de licenties, d.w.z. minder uitzendgemachtigden en een hogere vergoeding voor de licentie; of
  • Doorberekening van hogere kosten voor de licenties aan alle klanten van de Premier League in heel Europa, waarbij een Europese prijsstelling onontkoombaar is.

Of de uitspraak gunstig is voor de consument in financiële zin alsook in pluriformiteit valt nog te bezien. De FAPL die de licenties voor de Premier League uitgeven en beheren heeft hoger beroep aangekondigd en legt zich dus nog niet neer bij de uitspraak.

 

Share